۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ و ۵۶ دقیقه

  جشنواره قربان تا غدیر

تاريخ ثبت : ۱۷ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳ و ۰۸ دقیقه

قربان تا غدیر

همراه شما،عیدانه شرکت مهندسی طرح اندیشان

سامانه های پیام کوتاه
هر پیامک 92 ریال

فقط با 500/000 ریال

استفاده از تمام سطوح دسترسی

(ارسال به اصناف،ارسال بر اساس تفکیک جنسیت و همراه با بانک های قوی اطلاعاتی و به روز)

 

"SMS" با این سه حرف جادویی تمام نیازهای شخصی و سازمانی خود را برآورده سازید.

                              SMSTNT                            

آموزش پنل

کدپستی استان ها

نقشه شهرها

بلک لیست مخابرات

شماره حساب

TeamViewer 6

Mozilla Firefox

Web Service